Handelsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser

November 2021;

1. Generelt
1: En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret af begge parter. Parter defineres som
Velata IT og kunden.

2: Et tilbud fra Velata IT er gældende i 14 dage fra tilbuddets datering. Der tages forbehold for prisændringer, udsolgte vare og
tastefejl.

3: En bindende aftale er indgået, når den er accepteret skriftligt af begge parter i papirformat eller via email.

4: Velata IT salgs og leveringsbetingelser tilsidesætter og erstatter alle eventuelle tidligere aftaler eller korrespondancer mv.
om salg og levering. Betingelserne udgør parternes aftale i sin helhed og ingen ændring eller tilføjelse hertil kan ske uden anden
parts skriftlige samtykke.


2. Ydelser
1: Konsulentbistand ydes indenfor normal åbningstid kl. 8.30 16.30 på alle hverdage.

2: Konsulentydelser afregnes pr. påbegyndte time.
Uden for normal arbejdstid afregnes pr. påbegyndte time + 100% oven i til en hverv tid gældende timetakst samt et
tilkaldegebyr på kr. 1.000, ex. moms ved opkald til vores vagttelefon.

3: Kørsel afregnes pr. kørt km. Hertil kommer evt. bro, færge eller flyudgifter tur/retur.

3. Installation & opsætning
1: Medmindre anden skriftlig aftale foreligger, har kunden selv ansvaret for installationsforberedelser, herunder særskilt edb
stærkstrøm med samme jording til alle hardware enheder, leveret fra separat ELgruppe.
Netværkskabling med nødvendige netudtag; et korrekt miljø der kan tilgodese krav til placering af udstyr samt udvikling af
varme og støv; fremskaffelse af logins, softwareprogrammer, licensoplysninger og evt. kundens nødvendige tilstedeværelse.
Velata IT er berettiget at fakturere for evt. ekstratid som følge af kundens manglende installationsforberedelser eller
tilstedeværelse.

2: Kunden er til enhver tid ansvarlig for bortskaffelse af emballager, gammelt udstyr mv.

3: Efter installation af system, samt applikationer/LOB påhviler det kunden, at opbevare licensbeviser, originale datamedier mv.

4: Det er kundens ansvar at sørge for EDBstrømudtag på selvstændig gruppe i ELtavle.

5: Velata IT kan på ingen måde drages til ansvar økonomisk såvel som juridisk ved eventuelt manglende licenser på kundens
indkøbte eller installeret software. Dette er til enhver tid kundes eget ansvar.

4. Dokumentation
1: Velata IT opdaterer dokumentation efter ethvert besøg hos kunden, til kundens interne brug. Velata IT opbevarer dette på
vores servere i overensstemmelse med dataloven og persondatalovens bestemmelser.

Såfremt dette ikke ønskes opbevaret eller dokumenteret bedes vi informeret pr. e-mail hvorefter alle oplysninger vil blive
destrueret. En kunde har til hver tid mulighed for indhentning af alle oplysninger som er registreret hos Velata IT om
pågældende kunde. Alle oplysninger behandles som fortrolige oplysninger og Velata IT og alle underliggende
samarbejdspartnere er underlagt tavshedspligt vedr. kundeforhold og informationer om systemer.


5. Microsoft Office 365 – herunder også konceptet ”All Inclusive”
1: Velata IT fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, af indtastede eller bearbejdede data, tab af ordrer, tabt
arbejdsfortjeneste m.v. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eller force majeure.

2: Velata IT kan på ingen måde drages til økonomisk eller på anden måde ansvarlige for tab af data, ordre, tabt
arbejdsfortjeneste m.v. for Microsoft Office 365 tjenester som ikke er tilgængelige eller ved servernedbrud og hackerangreb
eller på anden måde.

3: Velata IT kan med 30 dages forud varsel ændre indholdet af all Inclusive konceptet hvad angår support og inkluderet services.

4: Priser på Microsoft Office 365 eller All Inclusive reguleres efter gældende priser fra givende leverandører ved en periodes
fornyelse.

5: Såfremt opsigelse ikke er modtaget 3 mdr. inden næste fornyelsesdato fornyes abonnementet automatisk.


6. Fejl & mangler
1: Kunden skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af leverancen fra Velata IT. Hvis kunden vil gøre opmærksom på
en mangel skal kunden, straks efter manglen er opdaget give Velata IT skriftlig besked herom, samt beskrive hvori manglen
består indenfor 8 hverdage.

2: Efter Velata ITs valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller ombyttet for sælgers regning inden for rimelig tid.

3: Har kunden ikke indenfor 8 hverdage efter leveringsdato gjort opmærksom på manglen overfor Velata IT, kan kunden ikke
senere gøre manglen gældende.


7. Levering
1: Omkostninger i forbindelse med levering og fragtforsikring påhviler til enhver tid kunden.


8. Betaling
1: Alle priser er opgivet ex. 25 % moms, installation, og levering med mindre anden skriftlig aftale foreligger. Priser på
konsulentydelser samt kørsel, kan til hver en tid ændres af Velata IT uden foregående information.

2: Betalingsbetingelser er netto kontant – 8 dage. Enkeltmands virksomheder skal dog forudbetale før levering af vare/ydelser
ved første ordre hos Velata IT. Velata IT fremsender faktura via e-mail.

Ønskes faktura fremsendt pr. brev pålægges 40 kr. i gebyr.

3: Ved manglende betaling af Hosted Services/Microsoft Office 365/All Inclusive, herunder Hosted Exchange, Webhotel,
Remote Backup leveret af Velata IT, suspendere adgang til disse efter fremsendelse af rykker nr. 2. Kunden vil blive opkrævet et
gebyr på kr. 400,00, eksl. 25 % moms ved genåbning efter forfaldent beløb er indbetalt og registeret. Velata IT kan ikke gøres
ansvarlig for tab af ordre, tabt arbejdsfortjeneste, eller på anden måde økonomiskansvarlig mv. som følge af suspendering
grundet manglende betaling.

4: Ved udsendelse af rykkerskrivelser forbeholdes ret til at tilskrive et rykkergebyr på kr. 100, pr. fremsendte rykker, samt 1,25
% rente pr. løbende mdr.
Har betalingen ikke fundet sted efter 2. rykker, fremsendes inkassovarsel hvorefter sagen vil blive overgivet til retslig
inkassoinstans med ekstra omkostninger for kunden.
Ved inddrivelse til inkasso tillægges kr. 310, i kompensationsgebyr overfor kunden.


9. Ansvar
1: Velata ITs erstatningsansvar er begrænset til købesummen for det produkt, der måtte ligge til grund for Velata Its
erstatningsansvar.

2: Velata IT fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, af indtastede eller bearbejdede data, tab af ordrer, tabt
arbejdsfortjeneste m.v. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eller force majeure.

3: Velata IT kan på ingen måde drages til økonomisk eller på anden måde ansvarlige for tab af data, ordre, tabt
arbejdsfortjeneste m.v. Dette gør sig også gældende ved alle Hosted Services & Microsoft Office 365 tjenester som ikke er
tilgængelige eller ved servernedbrud og hackerangreb eller på anden måde.

4: Velata IT kan på ingen måde drages til ansvar økonomisk, eller ved erstatningskrav for eventuelle defekter på hardware samt
software efter reparation, installation eller andre konsulentydelser.
Der ydes ingen garanti eller reklamation på reparationer.

5: Velata IT kan på ingen måde drages til økonomisk eller på anden måde ansvarlige for tab af data, ordre, tabt
arbejdsfortjeneste m.v. i tilfælde af fejl på kundens backup ved en eventuelt genetablering også hvis Velata IT er leverandør af
denne service. Det er udelukkende kundens ansvar alene og kan ikke påføres Velata IT under nogle omstændigheder.


10. Fortrydelsesret
1: Velata IT tager ikke varer retur, medmindre andet skriftlig er aftalt. Når et tilbud er accepteret er aftalen indgået og
bindende. Kunden kan ikke annullere i gangsatte ordre.

2: Velata IT kan til enhver tid annullere igangsatte ordrer.

3: Bestillingsvarer tages ikke retur og refunderes ikke.


11. Reklamation, B2b
1: Der ydes 1 års reklamation på varekøb fra Velata IT fra købsdato mod fremvisning af købsfaktura medmindre andet fremgår
af salgsfakturaen.


12. Tvister
Enhver tvist skal afgøres ved retten i Sø og Handelsretten i København