Compliance

Velata IT benytter følgende underdatabehandlere:

Curanet A/S, Microsoft, MediaSolution ApS, Avast/AVG, ServerEksperten ApS, Circuit Data